segregacja śmieci

Segregujemy odpady

Odpad

Rodzaj pojemnika

Komentarz

Książki

Papier

Jest to papier nadający się do recyclingu

Papierowe ręczniki

Odpady zmieszane

Chociaż ręczniki są wykonane z papieru, jednak przez ich zabrudzenie i zamoczenie nie można ich wyrzucać do pojemnika z papierem

Plastikowa butelka

Tworzywa sztuczne

Oczywiście plastikowe butelki składujemy do pojemnika na plastik i metal

Lustro

Odpady zmieszane

Lustro ma inną temperaturę topnienia niż szkło butelki, dlatego jego miejsce jest w odpadach zmieszanych

Butelka po oliwie

Szkło

Butelka po oliwie oczywiście ląduje w pojemniku na szkło

Żarówki

PSZOK

Wewnątrz żarówek znajduje się gaz, są więc klasyfikowane jako odpad niebezpieczny, który można składować w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Resztki jedzenia w worku foliowym

BIO bez folii

Resztki jedzenia należy wrzucić do pojemnika BIO ale bez żadnego opakowania. Worek foliowy wrzucamy do pojemnika na plastik i metal

Opakowanie po mleku

Tworzywa sztuczne

Z uwagi na folię znajdującą się wewnątrz kartonu, opakowanie należy wyrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne

Płytki budowlane

Odpady zmieszane

Nie jest to szkło tylko odpad budowlany, należy więc je umieścić w pojemniku na odpady zmieszane

Paragony papierowe

Odpady zmieszane

Papier z paragonów nie nadaje się do recyclingu, należy więc go umieścić w pojemniku na odpady zmieszane

Stłuczone kieliszki

Odpady zmieszane

Hartowane szkło kieliszków ma inną temperaturę topnienia niż szkło butelkowe. Należy je więc umieścić w odpadach zmieszanych

Baterie

PSZOK

Baterie są klasyfikowane jako odpad niebezpieczny, który można składować w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub specjalnych pojemnikach znajdujących się w różnych miejscach.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt realizuje Fundacja Fylion

EKOlogia z klasą

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa